Gör idag: Driver laget.se tillsammans med Johan Berglund också f.d. Emax deltagare Laget.se är Sveriges största hemsida för idrottslag

Deltog på Emax år: 2004

Inspireras av: Unga drivna människor som tror på sin ide och är beredd att satsa och ta risker för förverkliga en dröm.

Vad var det bästa med Emax: Möjligheten att träffa likasinnade människor och inspireras tillsammans med den. Sedan är föreläsningarna också en viktig del i Emax som alltid håller en enormt hög klass.

Motto: Har inget

Vad gör du om 5 år: Fortsätter att arbeta med laget.se som då har blivit ännu mer dominant på den svenska marknaden men även lyfts till en internationell närvaro i primärt de europeiska länderna.

www.laget.se

laget2