Gör idag: Driver tre företag. Har grundat den entreprenöriella talangjakten
Entreprenörsjakten. Styrelseordförande i nätverket Young Entrepreneurs of Sweden. Har byggt världens största piano.

Deltog på Emax år: 2002

Inspireras av: Leenden

Vad var det bästa med Emax: De underbara människorna. Deltagare, personal och föreläsare – alla tillhör

Motto: “Growing old is mandatory; growing up is optional.”

Vad gör du om 5 år: Ingen aning, men jag hoppas att jag ger samma svar på denna frågan även då.

gustaf-josefsson