Gör idag: Driver Ung Omsorg Sverige AB tillsammans med
Oscar Lundin också f.d. Emax deltagare. Ung Omsorg tillhandahåller social omsorg på äldreboenden runt om i landet. Företaget har ca 535 anställda ungdomar i ålder 15-20. Tanken är att genom generationsöverskridande möten skapa en mer humanistisk och framtidsorienterad äldreomsorg. Socialt entreprenörskap med fokus på välfärdssektorn.

Deltog på Emax år: 2006

Inspireras av: Utmaningar och känslan att förändra och förbättra
samhället.

Vad var det bästa med Emax: Det var en fantastisk vecka. Vi träffade många intressanta personligheter, som vi fortfarande har kontakten med. Det behövs mycket inspiration och stöd för att man ska våga vara modig och utmana sig själv och samhället!

Motto: Omsorg, ansvar och ambitioner.

Vad gör du om 5 år: Vi fokuserar på att förbättra den svenska välfärden, med ungdomars engagemang och omsorgen i fokus.

www.ungomsorg.se

 

Benjamin-Kainz