Med ett väl utbyggt nätverk finns chansen att du kommer mycket långt. Men det är du själv som måste se till att knyta de värdefulla kontakter som du kan tänkas behöva och dra lärdom och nytta av dem.

Under Emax ges du möjligheten att nätverka genom en flertal olika aktiviteter, t ex speedmeeting, teambildning, mingel och sociala aktiviteter, både med externa gäster och deltagare.

Redan från dag ett utövar du nätverkande, exempelvis när du delar boende och vid lunch.

Kom ihåg att varje kontakt är en möjlighet och varje möjlighet är en ny erfarenhet. Kanske är din rumskompis din framtida affärspartner?

Nätverk