Emax presenterar ett antal föreläsare som alla har unika erfarenheter och upplevelser att dela med sig av.

Att vara på plats ger dig möjlighet att ställa frågor i syfte att lära dig så mycket som möjligt av dessa framgångsrika entreprenörer och företagsledare, såväl för vistelsen på Emax som för framtiden.

Alla kommer på något sätt att ge dig ovärderliga insikter, tips och råd för ditt fortsatta entreprenörskap.

Även när det kommer till affärssimuleringen är kunskap en viktig aspekt. Under hela simuleringsperioden kommer ditt lag att tvingas fatta svåra beslut och ni behöver vara beredda på att tänka analytiskt och ha förmågan att se helheten samt förstå de konsekvenser som följer på fattade beslut.

Det är i slutändan din individuella styrka i laget som bidrar till hela lagets framgång.

En stor del av kunskapen hämtar du garanterat från de valbara workshopsen med ämnen som i vissa fall är direkt kopplade till simuleringen, alternativt helt fristående.

kunskap