Janis Lancereau, VD för STARTcentrum i Örebro, har sedan 1997 arbetat med ungt entreprenörskap och mött många duktiga unga entreprenörer under dessa år.

Han tyckte att det behövdes ett evenemang med individfokus. Ett evenemang för de mest driftiga unga entreprenörerna där vi kunde visa på att vi sett dem och uppmuntra dem inför framtiden. Hans kontakter bland potentiella samarbetspartners visade stort intresse och konceptet började ta form.

Emax arrangerades första gången i juni 2002, då under namnet UNG entreprenörskapsvecka. Evenemanget blev redan första året en succé. Redan 2003 uppmärksammades evenemanget av Nordiska ministerrådet som beslöt att ett liknande evenemang i Norden skulle utvecklas.

Under åren 2007-2010 genomfördes Emax Nordic med deltagare från Norge, Finland, Danmark och Sverige. I samband med uppstarten av Emax Nordic skedde namnbytet från UNG entreprenörskapsvecka till Emax som syftar på orden entrepreneur och maximus.

Sedan 2012 arrangerar vi även Emax Norge i Lillehammer som ett årligt evenemang på uppdrag av Innovation Norge.

Emax Sverige gick av stapeln på Örebro Universitet under åren 2002-2014 och sedan 2015 är det förlagt till Chalmers i Göteborg.

Emax har prisats av EU som bästa entreprenerskapskoncept i Europa.

Emaxloggor2