Emax Sverige samlar varje år Sveriges främsta unga entreprenörer i åldern 18-20 år för att ge deltagarna inspiration, kunskap och nätverk.

Emax mixar föreläsningar, sociala aktiviteter, nätverksövningar, teambildning, workshops, reellt företagscase och tävlingsmomentet som är en internetbaserad affärssimulering där deltagarna får prova på att driva ett företag.

Genom att arrangera Emax anser vi att vi i ett tidigt skede stärker deltagarnas självkänsla, attityder och förhållningssätt till företagande och företagsamhet, för att i förlängningen stärka företagsutvecklingen och ledarskapet i Sverige.

Vi har sett genom åren att genom ett deltagande på Emax har deltagarna fått ett försprång i näringslivet, ett brett kontaktnät, en insikt i företagandets villkor och möjligheter samt viljan och modet att våga satsa på det de brinner för.

Emax Sverige äger rum 16-20 juni 2019 på Chalmers, Lindholmen i Göteborg.

Evenemanget-staende